Tolkning och korrekturläsning:


Kontakta oss för offert gällande tolkning och korrekturläsning. Vi behöver information om:


 1. Inom vilket yrkesområde (t.ex.medicinsk, läkemedelsindustrin),
 2. När i tiden ni är i behov av tolkning och korrekturläsning och för tolkningstjänster hur många timmar per dag.

 
 

Översättning:


Våra översättningstjänster innefattar yrkesmässig och språklig korrekturläsning och textredigering. Priset på översättningstjänster baseras på antalet tecken i målspråket. Kontakta oss för offert!


Kontakt: Dr. László Szilágyi verkställande direktör | +36 30 535 9346 | laszlo.szilagyi@szide.hu